3.2. Broj patentnih zahtjeva

Uobičajeno je da je broj nezavisnih patentnih zahtjeva u svakoj kategoriji ograničen na jedan nezavisan patentni zahtjev.

Nadalje, u članku 6. stavku 2. POP-a navodi se da «Broj patentnih zahtjeva mora biti razuman s obzirom na prirodu izuma za koji se zahtijeva zaštita. Ako postoji više patentnih zahtjeva, njihov se redoslijed označava arapskim brojkama.»

Kada je udovoljeno uvjetu o jedinstvu izuma i kada predmet izuma nije moguće obuhvatiti jednim patentnim zahtjevom, prijava može sadržavati više nezavisnih patentnih zahtjeva iste kategorije – članak 6. stavak 4. POP-a. To znači, da u odgovarajućim slučajevima ispitivač može dopustiti dva nezavisna patentna zahtjeva iste kategorije ili više njih, pod uvjetom da postoji jedinstvena izumiteljska zamisao i da patentni zahtjevi, gledani kao cjelina, udovoljavaju uvjetu sažetosti.

Slijede primjeri tipičnih situacija u kojima nije moguće postupiti po načelu jedan nezavisan patentni zahtjev po jednoj kategoriji:

 • a)       Primjeri više međusobno povezanih proizvoda:
  • električni utikač i električna utičnica,
  • odašiljač i prijamnik,
  • kemijski poluproizvodi i konačni proizvodi,
  • gen – genski konstrukt - domaćin – protein - lijek. 
 • b) Primjeri više različitih upotreba proizvoda, koje su predmet izuma:
  • patentni zahtjevi koji se odnose na drugu ili na daljnje medicinske upotrebe, kada je prva medicinska upotreba poznata.
 • c) Primjeri alternativnih rješenja određenog problema:
  • grupa kemijskih spojeva,
  • dva ili više postupaka za proizvodnju takvih spojeva.
Ispiši stranicu