3.4. Alternative u patentnom zahtjevu

Patentni zahtjev, bilo nezavisan bilo zavisan, može se odnositi na alternative, pod uvjetom:

  • a) da broj i prikaz alternativa u jednom patentnom zahtjevu ne čini taj zahtjev nejasnim ili teškim za razumijevanje i
  • b) da patentni zahtjevi udovoljavaju uvjetu jedinstva izuma.

Kada se alternative odnose samo na neke karakteristike izuma, njihova se zaštita može zahtijevati u prvom patentnom zahtjevu koji se odnosi na jednu alternativu i iza kojeg slijede drugi patentni zahtjevi koji se odnose na ostale alternative.

Primjer:

«2. Stroj prema patentnom zahtjevu 1, izmijenjen tako da je karakteristika X zamijenjena karakteristikom Y.»

Treba napomenuti, se da takvi daljnji patentni zahtjevi, iako imaju oblik zavisnih patentnih zahtjeva, nisu u potpunosti zavisni, budući da ne sadržavaju sve karakteristike prvog patentnog zahtjeva, već samo neke od tih karakteristika.

Ispiši stranicu