3. Zahtijevanje prvenstva

U članku 24. ZOP-a propisuje se da je podnositelj prijave koji se u Republici Hrvatskoj namjerava koristiti pravom prvenstva dužan Zavodu podnijeti:

(1) zahtjev za priznanje prava prvenstva koji sadržava bitne podatke o prvoj prijavi (država, broj prijave, datum podnošenja)
takav zahtjev trebao bi biti podnesen najkasnije 2 mjeseca od datuma podnošenja prijave

(2) prijepis prve prijave ovjeren od strane ureda za patente države u kojoj je ta prijava podnesena. Taj prijepis trebao bi biti podnesen u rokovima navedenim u članku 24. stavku 2. ZOP-a.

Ispiši stranicu