1.2. Postupak ispitivanja

Pri razmatranju je li predmet zaštite koji je sadržan u prijavi izum u smislu članka 5. stavka 1. ZOP-a, ispitivač mora imati na umu dvije glavne stvari. Prva, izuzeci od patentibilnosti prema članku 5. stavku 6. ZOP-a primjenjuju se samo onda ako se prijava odnosi na izuzeti predmet zaštite kao takav (članak 5. stavak 7. ZOP-a). Druga, ispitivač bi se trebao usredotočiti na sadržaj patentnog zahtjeva kako bi mogao utvrditi ima li predmet za koji se zahtijeva zaštita, razmatran u cjelini, tehnički karakter. Ako nema, nije u pitanju izum u smislu članka 5. stavka 1. ZOP-a.

Sada će se redoslijedom navoditi izuzeci navedeni u članku 5. stavku 6. ZOP-a. i njihovi primjeri, kako bi se razjasnila razlika između onoga što je patentibilno, a što nije.

Ispiši stranicu