1.5. Matematičke metode

Matematičke metode tipičan su primjer načela da potpuno apstraktne ili intelektualne metode nisu patentibilne.

Primjer: skraćena metoda dijeljenja ne bi bila patentibilna, ali stroj za računanje koji je konstruiran za rad po takvoj metodi patentibilan je.

Primjer: matematička metoda za konstruiranje električnih filtara nije patentibilna; međutim filtri konstruirani prema toj metodi ne bi bili isključeni iz patentibilnosti prema članku 5. stavku 6. ZOP-a i članku 5. stavku 7. ZOP-a.

Ispiši stranicu