1.8. Prikazivanje informacije

Prikaz informacije definiran isključivo sadržajem informacije nije patentibilan. To se odnosi i na patentni zahtjev koji se odnosi na prikazivanje samih informacija (npr. akustičnim signalima, izgovorenim riječima, vizualnim prikazima, knjigama definiranim njihovim sadržajem, gramofonskim pločama definiranim snimljenim glazbenim djelom, prometnim znakovima definiranim upozorenjem koje se na njima nalazi) i na patentni zahtjev koji se odnosi na postupak i uređaj za prikazivanje informacija (npr. pokazivače ili uređaje za snimanje definirane isključivo prikazanim ili snimljenim informacijama).

Međutim, ako prikazivanje informacija ima nove tehničke karakteristike, patentibilan predmet zaštite mogao bi se nalaziti u nosaču informacija ili u postupku ili u uređaju za prikazivanje informacija. Postav ili način prikazivanja, za razliku od sadržaja informacije, može biti patentibilna tehnička karakteristika.

Primjeri u kojima može postojati takva tehnička karakteristika:

  • uređaj za telegrafiranje ili komunikacijski sustav s posebnim kodom za prikaz znakova (npr. pulsno-kodna modulacija),
  • instrument za mjerenje namijenjen izradi određenog oblika grafa za prikaz izmjerene informacije i
  • gramofonska ploča s posebnim oblikom žlijeba za stereo snimke.
Ispiši stranicu