2. Patentibilni biotehnološki izumi

Opće napomene i definicije

«Biotehnološki izumi» izumi su koji se odnose na proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadržava biološki materijal ili na postupak kojim je taj biološki materijal proizveden, prerađen ili upotrijebljen (članak 5. stavak 2. točka 1. ZOP-a i članak 5. stavak 2. točka 2. ZOP-a). «Biološki materijal» znači svaki materijal koji sadržava genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili semože razmnožavati u biološkom sustavu (članak 5. stavak 3. ZOP-a).

Patentibilni biotehnološki izumi

Biotehnološki izumi u načelu su patentibilni prema članku 5. stavku 2. i članku 5. stavku 4. ZOP-a. Odredbe Zakona koje se odnose na prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj i patente priznate u Republici Hrvatskoj što se odnose na biotehnološke izume jesu odredbe članka 5. od stavka 2. do stavka 5. ZOP-a, članka 6. ZOP-a i članka 7. stavka 2. ZOP-a Direktiva 98/44/EZ o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma od 6. srpnja 1998. služi kao dopunsko sredstvo za tumačenje toga područja.

Biotehnološki izumi patentibilni su i ako se odnose na:

(i) biološki materijal izoliran iz svojeg prirodnog okruženja ili proizveden tehničkim postupkom, čak i ako se ranije nalazio u prirodi (članak 5. stavak 2. točka 3. ZOP-a)

Prema tome, biološki materijal može se smatrati patentibilnim, čak i ako se već nalazi u prirodi.

Iako ljudsko tijelo u različitim stupnjevima njegova oblikovanja i razvoja i jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena ne mogu biti patentibilni izumi (članak 6. točka 2. ZOP-a), jedan element izoliran iz ljudskog tijela ili proizveden tehničkim postupkom, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena može biti patentibilan, iako je struktura tog elementa istovjetna sa strukturom prirodnog elementa.

Razlog zbog kojeg takav element nije a priori izuzet od patentibilnosti jest taj što je on, na primjer, rezultat tehničkih postupka upotrijebljenih za njegovu identifikaciju, purifikaciju i klasifikaciju te za njegovu proizvodnju izvan ljudskog tijela, što su postupci koje mogu obaviti samo ljudska bića i koje priroda ne može obaviti sama (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 21.). Industrijska primjena odsječaka ili djelomičnih odsječaka gena mora biti razotkrivena u prijavi patenta, kako je izvorno podnesena (članak 6. točka 2. ZOP-a).

(ii) biljke ili životinje, ako tehnička izvedivost izuma nije ograničena na određenu biljnu ili životinjsku vrstu

Izumi koji se odnose na biljke ili na životinje patentibilni su, ako njihova tehnička izvedivost nije ograničena na određenu biljnu ili životinjsku vrstu i ako je postupak za izvođenje izuma nije bitno biološki (članak 5. stavak 4. ZOP-a).

Prema tome, patentni zahtjev u kojem nije izričito zahtijevana zaštita određenih biljnih vrsta nije izuzet iz patentibilnosti prema članku 6. točki 1. ZOP-a čak i onda kada bi mogao obuhvaćati biljne vrste. Patentni zahtjev koji obuhvaća biljne vrste, ali ih ne navodi nije patentni zahtjev koji se odnosi na vrstu ili na vrste. Ako u patentnom zahtjevu koji se odnosi na proizvod nema podataka o određenoj biljnoj vrsti, predmet izuma za koji se zahtijeva zaštita nije ni ograničen niti se odnosi se na vrstu ili na vrste u smislu članka 6. točke 1. ZOP-a; ili

(iii) mikrobiološki postupak ili drugi tehnički postupak ili proizvod dobiven takvim postupkom koji nije biljna ili životinjska vrsta

«Mikrobiološki postupak» znači bilo koji postupak koji uključuje ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu (članak 6. točka 1. ZOP-a).

Ispiši stranicu