5.1. Stanje tehnike

U članku 8. stavku 1. ZOP-a propisano je: «Izum je nov ako nije sadržan u stanju tehnike.» Trebalo bi se naglasiti da pri razmatranju novosti (za razliku od inventivne razine) nije dopušteno kombinirati odvojene elemente prethodnog stanja tehnike. To znači da je uobičajeno da se za sastavljanje prigovora na novost može upotrijebiti način ostvarivanja izuma iz samo jednog dokumenta.

Međutim, ako se dokument («primarni dokument») izrijekom poziva na drugi dokument (npr. dokument koji sadržava više detaljnijih podataka o određenim karakteristikama), poučavanje iz tog drugog dokumenta (npr. a «Zusatzpatent») može se smatrati sadržanim u primarnom dokumentu. Isto je tako dopušteno upotrijebiti rječnik ili sličan priručni dokument za tumačenje posebnog izraza upotrijebljenog u primarnom dokumentu. Datum koji vrijedi za potrebe novosti uvijek je datum primarnog dokumenta.

Ispiši stranicu