5.6. Novost izuma odabirom

Izumi odabirom odnose se na odabir pojedinačnih elemenata, podskupova ili podrazreda, koji nisu izričito navedeni u okviru većeg poznatog skupa ili razreda. 

(i) Pri odlučivanju o novosti nekog odabira, donosi se odluka o tome jesu li odabrani elementi razotkriveni u prethodnom stanju tehnike u njihovu stvarnom obliku. Odabir s jedne liste izričito razotkrivenih elemenata ne osigurava novost. Međutim, ako se mora obaviti odabir s dvije ili više lista određene duljine kako bi se došlo do određene kombinacije karakteristika, tada dobivena kombinacija karakteristika, koja nije izričito razotkrivena u prethodnom stanju tehnike, osigurava novost.

Primjeri takvih odabira s dvije ili više lista odabir je:

  • (a) pojedinih kemijskih spojeva iz poznate opće (Markush) formule, pri čemu je odabrani spoj rezultat odabira određenih supstituenata s dvije ili više «lista» supstituenata danih u općoj formuli poznatoj iz prethodnog stanja tehnike. Isto se odnosi na određene smjese koje su rezultat odabira pojedinih komponenata s lista komponenata koje čine smjesu iz prethodnog stanja tehnike
  • (b) početnog materijala za proizvodnju konačnog proizvoda
  • (c) podskupova nekoliko parametara iz odgovarajućih poznatih skupova.

(ii) Podskup odabran iz šireg numeričkog skupa iz prethodnog stanja tehnike može se smatrati novim ako je udovoljeno svakom od sljedećih kriterija:

  • (a) odabrani podskup je uži od poznatog skupa;
  • (b) odabrani podskup je dostatno udaljen od bilo kojeg određenog primjera razotkrivenog u prethodnom stanju tehnike i od krajnjih točaka poznatog skupa;
  • (c) odabrani skup nije proizvoljan primjerak iz prethodnog stanja tehnike, tj. nije samo jedan od načina ostvarivanja izuma iz prethodnog stanja tehnike, već drugi izum, tj. novo tehničko poučavanje.

Neki učinak koji nastaje samo u podskupu za koji se zahtijeva zaštita ne može sam osigurati novost tom podskupu. Međutim, takav tehnički učinak koji nastaje u odabranom podskupu, ali ne i u cijelom poznatom skupu, može potvrditi da je udovoljeno kriteriju (c), tj. da je izum nov i da nije samo primjerak iz prethodnog stanja tehnike. O značenju izraza «uzak» i «dostatno udaljen» odlučuje se u svakom pojedinom slučaju. Novi tehnički učinak koji nastaje u okviru odabranog skupa može biti isti učinak kao onaj koji nastaje i u okviru šireg poznatog skupa, ali u većoj mjeri.

(iii) U slučaju preklapanja skupa (npr. numeričkih skupova) za koji se zahtijeva zaštita i skupa iz prethodnog stanja tehnike, ispitivač mora odlučiti koji je predmet zaštite učinjen dostupnim javnosti razotkrivanjem izuma iz prethodnog stanja tehnike i koji je, prema tome, sadržan u stanju tehnike. Što se tiče skupova koji se preklapaju ili numeričkih skupova fizikalnih parametara, novost je razorena putem izričitog navođenja krajnjih točaka poznatog skupa, putem izričito navedenih srednjih vrijednosti ili putem određenog primjera iz prethodnog stanja tehnike u skupu koji se preklapa. Nije dostatno isključiti određene vrijednosti koje razaraju novost, a koje su poznate iz skupa sadržanog u prethodnom stanju tehnike, već se također mora razmotriti i to, bi li stručna osoba, u svijetlu tehničkih činjenica, i uzimajući u obzir opće znanje koje se od njega očekuje u određenom području, ozbiljno razmislila o primjeni tehničkog poučavanja sadržanog u dokumentu iz prethodnog stanja tehnike u skupu koji se preklapa. Ako se pouzdano može pretpostaviti da bi stručnjak to učinio, mora se zaključiti da novost ne postoji.

Ispiši stranicu