7.13. PRIMJERI za procjenjivanje inventivne razine

Slijedi popis primjera koji služe kao uputa, kada bi se, na primjer, izum trebao smatrati očiglednim ili kada bi se trebalo smatrati da izum ima inventivnu razinu. Potrebno je naglasiti da ti primjeri služe samo kao ilustracija i da je načelo koje se primjenjuje u svakom pojedinom slučaju pitanje: «Je li izum bio očigledan osobi stručnoj u određenom području tehnike?».

Ispitivači ne bi trebali pokušavati određene primjere primjenjivati na određene slučajeve, ako je jasno da to nije moguće. Popis primjera nije potpun.  

(A1) Neinventivna primjena poznatih mjera

Izumi koji se odnose na primjenu poznatih mjera na očigledan način i u odnosu na koje se inventivna razina treba isključiti:

(i) Poučavanje prethodnog dokumenta je nepotpuno i barem jedan od mogućih načina «popunjavanja praznine», na koji bi stručna osoba prirodno i odmah pomislila, ima za posljedicu izum.

Primjer: Izum se odnosi na građevinsku konstrukciju od aluminija. Prethodni dokument razotkriva istu konstrukciju i navodi da je od laganog materijala, ali ne spominje aluminij.

(ii) Izum se razlikuje od poznatog područja tehnike samo po upotrebi poznatih ekvivalenata (mehaničkih, električnih ili kemijskih).

Primjer: Izum se odnosi na pumpu (crpku) koja se razlikuje od poznate pumpe samo po tome što ju umjesto električnog motora pokreće hidraulički motor.

(iii) Izum se odnosi samo na novu upotrebu poznatog materijala u kojem se koriste poznata svojstva toga materijala.

Primjer: Sredstvo za pranje koje sadrži kao deterdžent poznati spoj koji ima poznato svojstvo snižavanja površinske napetosti vode, pri čemu je poznato da je to jedno od bitnih svojstava deterdženata.

(iv) Izum se odnosi na zamjenu materijala u poznatoj napravi novo proizvedenim materijalom čija su svojstva prikladnija za takvu upotrebu («analogna supstitucija »).

Primjer: Električni kabel sadrži polietilenski plašt povezan sa metalnim oklopom pomoću ljepila. Izum se odnosi na upotrebu određenog novo proizvedenog ljepila koje je poznato po tome što je prikladno za povezivanje polimera i metala.

(v) Izum se odnosi samo na upotrebu poznatog postupka u vrlo sličnoj situaciji. («analogna upotreba»).

Primjer: Izum koji sadrži primjenu tehnike impulsnog upravljanja električnim motorom, koji pogoni pomoćne mehanizme na viljuškarima, kao što je vilica na viljuškaru, primjena te tehnike upravljanja električnim pogonskim motorom u kamionima već je poznata.

(A2) Inventivna primjena poznatih mjera

Izumi koji se odnose na primjenu poznatih mjera na neočigledan način i kojima se zbog togapriznaje inventivna razina:

(i) Poznata radna metoda ili poznato sredstvo za rad kada su upotrijebljeni u različite svrhe imaju novi iznenađujući učinak.

Primjer: Poznato je da se visokofrekventna energija može koristiti kod induktivnog čeonog zavarivanja. Radi toga bi trebalo biti očigledno da se visokofrekventna energija može također koristiti za provodljivo čeono zavarivanje sa sličnim efektom. U ovom slučaju ne bi postojala inventivna razina, međutim, ako je visokofrekventna energija upotrijebljena za kontinuirano provodljivo čeono zavarivanje namotane trake ali bez odstranjivanja oksidnog sloja (ljuske) (takvo odstranjivanje oksidnog sloja (ljuske) je nužno radi sprečavanja luka između kontakta zavarivanja i trake). Dodatni neočekivani efekt je taj da je pronađeno kako je nepotrebno odstranjivanje ljuske zbog visokofrekventne struje s kojom se napaja kapacitivno preko ljuske koja tvori dielektrik. U tom slučaju inventivna razina bi postojala.

(ii) Nekom novom upotrebom poznate naprave ili poznatog materijala rješavaju se tehničke poteškoće koje nije moguće riješiti rutinskim postupcima (metodama).

Primjer:Primjer: Izum se odnosi na uređaj za podršku i kontrolu porasta i pada plinskih spremnika, omogućavajući oslobađanje od prethodno korištenog vanjskog vođenog okvira. Sličan uređaj bio je poznat za podržavanje plutajućih dokova ili pontona, ali praktične poteškoće na koje se nije naišlo u tim primjenama, bilo je potrebno riješiti u primjeni tog uređaja kod plinskih spremnika.

(B1) Neinventivna kombinacija izuma

Očigledna i, prema tome, neinventivna kombinacija karakteristika:

Izum se odnosi samo na redanje jednoga do drugoga ili na pridruživanje poznatih naprava ili poznatih postupaka koji funkcioniraju na uobičajeni način i ne uzrokuju bilo koji neočigledan radni međusoban odnos.

Primjer: Stroj za izradu kobasica sastoji se od poznatog stroja za mljevenje mesa i poznatog stroja za punjenje koji su postavljeni jedan uz drugoga.

(B2) Inventivna kombinacija izuma

Neočiglednai, prema tome, inventivna kombinacija karakteristika:

Kombinirane karakteristike međusobno se podupiru u njihovim učincima u takvoj mjeri da je postignut novi tehnički rezultat. Nije važno je li svaka pojedina karakteristika u potpunosti ili djelomično poznata.

Primjer: Neka smjesa lijekova sastoji se od lijeka protiv bolova (analgetika) i lijeka za umirenje (sedativa). Pronađeno je da je dodavanje lijeka za umirenje, za koji se smatralo da kao takav nema analgetički učinak, uzrokovalo povećanje analgetičkog učinka lijeka protiv bolova na način koji se nije mogao predvidjeti iz poznatih svojstava tih aktivnih tvari.

(C) Prevladavanje tehničkih predrasuda

U pravilu, izum ima inventivnu razinu ako prethodno stanje tehnike vodi stručnu osobu u suprotnom smjeru od postupka koji je predložen izumom. To se osobito događa kada stručna osoba čak ni ne bi pomišljala na izvođenje pokusa kako bi utvrdila jesu li to alternative poznatog načina za rješavanje stvarnih ili imaginarnih tehničkih problema.

Primjer: Pića koja sadržavaju ugljični dioksid vruća se, nakon sterilizacije, stavljaju u sterilizirane boce. Opće je mišljenje da se odmah nakon izvlačenja boce iz naprave za punjenje, piće u bocama automatski mora zaštititi od vanjskog utjecaja kako bi se spriječilo njegovo izlijevanje iz boca. Postupak koji sadržava iste faze, ali u kojem se piće ne štiti od vanjskog utjecaja (jer to ustvari nije potrebno), bio bi zbog toga inventivan.

Ispiši stranicu