7.4. Očiglednost

Pitanje koje se razmatra u odnosu na svaki patentni zahtjev koji definira izum jest pitanje bi li na datum prvenstva tog patentnog zahtjeva, s obzirom na najbliže tada poznato prethodno stanje tehnike izum bio očigledan stručnjaku u određenom području na takav način da dođe do nečega što je obuhvaćeno patentnim zahtjevom. Ako je tako, patentni zahtjev nije dopušten zbog nedostatka inventivne razine.

Izraz «očigledan» znači nešto što nije više od uobičajenog napretka tehnologije, već jednostavno i logično proizlazi iz stanja tehnike. «Očigledno» je nešto što ne uključuje upotrebu bilo kakve vještine ili sposobnosti koja bi bila veća od one koja se očekuje od stručne osobe u određenom području. Pri razmatranju inventivne razine, za razliku od novosti, poželjno je analizirati sve objavljene dokumente u svijetlu dopunskog znanja i uzeti u obzir cjelokupno znanje koje je dostupno stručnjaku u određenom području na datum prvenstva patentnog zahtjeva.

Ispiši stranicu