7.6. Ishodište izuma

Dok bi patentni zahtjev u svakom pojedinom slučaju trebao biti usmjeren na tehničke karakteristike (a ne, na primjer, samo na ideju), važno je da ispitivač kako bi procijenio ima li izum inventivnu razinu ima na umu da postoje različiti načini na koje bi stručnjak u određenom području mogao doći do izuma.

Izum se može, na primjer, temeljiti na:

(i) izlaganju jedne nove ideje ili jednog još nepriznatog problema koji se treba riješiti (čije rješenje je očigledno kada je jednom problem jasno izrečen)

Primjer:

Podnositelj prijave je odgovarajućim pokusima utvrdio da učinak poznatog kemijskog sastava nakon dužeg skladištenja više nije zadovoljavajući i rješenje za koje je zahtijevana zaštita je trivijalno i samo po sebi očigledno.

(ii) pronalaženju rješenja za poznati problem

Primjer:

Problem trajnog žigosanja domaćih korisnih životinja kao što su to krave bez nanošenja bola (uzrokovanja patnje) tim životinjama ili bez oštećenja njihove kože postoji još od početka poljoprivrednih gospodarstava. Rješenje (žigosanje zamrzavanjem) se nalazi u primjeni otkrića da se njihova koža može trajno depigmentirati zamrzavanjem.

(iii) dobivanju uvida u uzrok razmatrane pojave (praktična primjena te pojave tada postaje očiglednom).

Primjer:

Pokazalo se da fini okus maslacu daju vrlo male količine određenog spoja. Nakon što je to utvrđeno, tehnička primjena koja se sastoji od dodavanja tog spoja margarinu odmah postaje očigledna.

Mnogi se izumi temelje na kombinaciji gore navedenih mogućnosti – npr. i dobivanje uvida u nešto i tehnička primjena toga uvida mogu uključivati primjenu inventivne sposobnosti.

Ispiši stranicu