1. Prijamni ured

Prijava se prima u Prijamnom uredu, koji prihvaća dokumente podnesene u svrhu prijave patenta.

  • Administrativno osoblje na dokumente upisuje datum, sat i klasifikacijski broj upravnog predmeta (ne MKP). Dodjeljuje se i potencijalni broj prijave, npr. P20060008.
  • Bibliografski podaci upisuju se u bazu podataka Prijamnog ureda pod nazivom «POŠTA».
  • Svakom podnesenom dokumentu dodjeljuje se šifra koja označava vrstu dokumenta, tj. zahtjev, opis, patentne zahtjeve, crteže, punomoć, potvrdu o plaćenim pristojbama, itd.
  • Svi dokumenti koji čine navodnu prijavu patenta skeniraju se i pohranjuju u PDF formatu u baze podataka DZIV-a.
  • Nakon podnošenja prijave, podnositelj prijave odmah dobiva potvrdu o podnošenju dokumenata koji su navodno patentna prijava; to znači zahtjev za priznavanje patenta s upisanim datumom, satom i klasifikacijskim brojem upravnog predmeta.
  • Otvara se spis predmeta.

Pohrana podataka o patentnom postupku – Napominje se da se tijekom cijelog postupka podaci o svim primljenim dokumentima i svim poslanim službenim pismenima skeniraju i pohranjuju u baze podataka DZIV-a. Takvi podaci su, npr., datum primitka odgovora na pismeno, stvaran datum dostave službenog pismena, vrsta službenog pismena ili odgovora na pismeno, produljenje roka itd.

e- Prijava

Elektroničkim putem mogu se podnijeti sljedeći dokumenti:

  • Zahtjev za priznanje patenta - obrazac P-1 s pratećim prilozima
  • Zahtjev za upis u registar proširenog Europskog patenta - obrazac PE s pratećim prilozima

Podaci iz e-Prijave automatski se pohranjuju u baze podataka DZIV-a.

Ispiši stranicu