2. Priznanje datuma podnošenja; formalno ispitivanje

Formalno ispitivanje prijave patenta nakon njezina primitka provodi se prema članku 29. ZOP-a. Nakon primitka prijave referent Odjela za pravne poslove obavlja sljedeće poslove:

(1) Priznanje datuma podnošenja. Taj se posao mora obaviti što je prije moguće i u što kraćem roku.

Minimalni uvjeti kojima se mora udovoljiti kako bi se priznao datum podnošenja i kako bi se dokumenti koji su podneseni smatrali prijavom patenta, navedeni su u članku 21. točkama od 1. do 3. ZOP-a.

Datum podnošenja priznaje se ako dokumenti sadržani u spisu predmeta udovoljavaju svim uvjetima iz članka 21. ZOP-a. Potencijalnom broju prijave dodjeljuje se nastavak «A», npr., P2006008A, o čemu se izdaje zaključak. Prijava patenta kojoj je utvrđen datum podnošenja upisuje se u Registar prijava patenata– članak 30. stavak 1. ZOP-a.

(2) Ispitivanje jesu li plaćene upravne pristojbe i troškovi postupka za podnošenje prijave – članak 16.

(3) Osim toga, formalno ispitivanje uključuje:

  • ispitivanje jesu li navedeni svi podaci u obrascu P-1 «Zahtjev za priznanje» (ime podnositelja prijave/izumitelja, adresa, potpis, podaci o prvenstvu itd.)
  • ispitivanje kontrolnog popisa, ispitivanje nedostaje li bilo koji dokument (opis, patentni zahtjevi, crteži, sažetak)
  • ispitivanje izgleda dokumenata (pismo, format, margine, podnaslovi u opisu)
  • ispitivanje postoji li dokument(i) o prvenstvu, provjera uplate odgovarajućih upravnih pristojbi i troškova postupka.

(4) Ispitivanje je li podnesen prijevod prijave na hrvatski jezik.

(5) Ispitivanje jesu li podneseni crteži na koje se poziva opis.

(6) Zastupanje: Ovlaštenje za zastupanje u području patenata.

Ispitivanje ima li strani podnositelj prijave koji je fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili poslovnim sjedištem izvan Hrvatske patentnog zastupnika ili bilo koju drugu osobu koja je ovlaštena za zastupanje prema Zakonu o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva.

Referent Odjela za pravne poslove, šalje:

  • službeni dopis u kojem podnositelja prijave poziva da ispravi nedostatke u prijavi u roku od 2 mjeseca, pri čemu se taj rok može produljiti za još 3 mjeseca
Ispiši stranicu