3. Formalno ispitivanje prije objave

Odjel za pravne poslove obavlja sav posao formalnog ispitivanja koji se mora obaviti prije objave prijave (objava HR A2), osim konačne klasifikacije prijave.

Ispitivanje prije objave ima dva aspekta: formalni i tehnički aspekt.

Ispiši stranicu