5. Prijave koje se odnose na povjerljive izume

Priznanje patenata za izume koji su od interesa za poslove obrane (dalje: povjerljivi izum) regulirano je Zakonom o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme.

Prijavu za povjerljivi izum podnositelj prijave može podnijeti Zavodu u skladu s odredbama Zakona o patentu i pripadajućeg Pravilnika o patentu. Međutim, ispitujući prije objave udovoljava li prijava patenta formalnim i tehničkim uvjetima Zavod može utvrditi da se prijava odnosi na povjerljivi izum.

Zavod o tome u pisanom obliku odmah, a svakako prije objave prijave patenta u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva (u pravilu, u vremenskom periodu od 60 do 180 dana od primitka prijave) izvješćuje Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i dostavlja mu presliku sadržaja podnesene prijave patentazajedno srezultatima prethodnog ispitivanja prijave.

MORH je dužan najkasnije u roku od 90 dana od dana primitka prijave patenta koju mu je ustupio Zavod, rukovodeći se kriterijima iz Uredbe o kriterijima za određivanje izuma povjerljivim i načinu priznavanja patenta za takve izume, obavijestiti Zavod i podnositelja o odluci koju je donio.

Ako odluči da je riječ o povjerljivom izumu, MORH o tome izdajerješenje,koje upisuje u registar patenata za povjerljive izumekoji vodi MORH. Ako smatra da izum nije povjerljiv, postupak nastavlja Zavod prema ZOP-u.

Ako u roku od 90 dana od prijama obavijesti Zavoda Ministarstvo obrane ne izvijesti Zavod o postojanju interesa za predmetnu prijavu patenta, smatrat će se da izum nije od interesa za poslove obrane, te će se postupak nastaviti prema ZOP-u.

Prijave patenata za povjerljive izume ne objavljuju se u službenom glasilu Zavoda i za njih Zavod osigurava tretman povjerljivog predmeta.

Zaštitu povjerljivog izuma u inozemstvu domaće pravne i fizičke osobe mogu tražiti samo uz odobrenje MORH-a.

Ispiši stranicu