7. Objava prijave

Odjel za pravne poslove obavlja pripremu prijave patenta za objavu (dokument HR A2).

To uključuje:

  • pripremu elektronički digitaliziranog formata (dokumenta u WORDU) prijave patenta optičkim čitačem (OCR)
  • praćenje roka od 18 mjeseci od datuma prvenstva (ili tri mjeseca od datuma podnošenja u slučaju zatražene prijevremene objave)
  • obavijest o izmjeni naziva ili sažetka,
  • dostavu službenog dopisa u kojem se podnositelja prijave obavješćuje o objavi HR A2 () i dokumenta HR A2.

Objava HR A2 obavlja se u roku od 18 mjeseci od datuma prvenstva u službenom glasilu Zavoda, koji objavljuje bibliografske podatke, uključujući sažetak i crtež. Cijeli tekst i crteži prijave patenta objavljuju se na papiru i na internetskim stranicama Zavoda (http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/patent/ ) na dan njezine objave u službenom glasilu.

Ispiši stranicu