2. Europski patentni sustav i nacionalno pravo

Centraliziran, potpuno nezavisan i jedinstven postupak za priznavanje europskih patenata, uveden Europskom patentnom konvencijom (EPC) na poseban je način povezan s nacionalnim pravom patenta država članica Europske patentne Organizacije. Taj je postupak u mnogim fazama «povezan» s nacionalnim pravnim sustavima. To je karakteristika koja bitno olakšava međusobno djelovanje europskog i nacionalnog prava.

Europski patent, u svakoj od država ugovornica za koje je priznat, ima učinak i podložan je istim uvjetima kao i nacionalni patent koji je priznala ta država.

Bitna karakteristika međusobne povezanosti jest ta da na početku ili tijekom postupka priznavanja europskog patenta ili nakon njegova okončanja, podnositelj prijave ili nositelj patenta može ili mora poduzeti određene radnje pred patentnim uredima država ugovornica kako bi u tim državama, npr. u Hrvatskoj stekao ili zadržao određena prava.

Prema tome, od najveće je važnosti da svi podnositelji europskih prijava patenata i nositelji europskih patenata budu upoznati s radnjama u postupku koje su propisane nacionalnim pravom u Hrvatskoj te da se pridržavaju rokova za njihovo obavljanje, ako se u potpunosti žele koristiti prednostima europskog patentnog sustava i izbjeći gubitak prava.

Ispiši stranicu