3. Osnove Sporazuma o proširenju sklopljenog s EPO-om

«Sporazum o suradnji i proširenju» sklopljen između Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije (EPO) stupio je na snagu 1. travnja 2004. godine. Taj Sporazum omogućava proširenje zaštite koja proizlazi iz europskih prijava i europskih patenata na države koje još nisu stranke Europske patentne konvencije (EPC), kao Hrvatska do 1. siječnja 2008. godine.

Taj Sporazum temelj je sustava proširenja koji podnositeljima prijava omogućava dobivanje patentne zaštite u Hrvatskoj i drugim «državama proširenja», na jednostavan i isplativ način.

(i) Zahtjev za proširenje – Na zahtjev podnositelja prijave i nakon plaćanja pristojbe za proširenje, europske prijave patenata i europski patenti mogu se proširiti na Hrvatsku, gdje će imati iste učinke kao i nacionalne prijave i nacionalni patenti – članci od 99. do 108. ZOP-a. Oni će imati potpuno isti opseg zaštite kao i patenti što ih je priznao EPO za države ugovornice EPO-a.

Europske prijave mogu biti prijave europskog patenta podnesene neposredno ili prijave europskog patenta podnesene prema PCT-u, pri čemu prijave podnesene prema PCT-u sadržavaju i naznaku europskog patenta i naznaku Hrvatske.

Sustav proširenja u velikoj se mjeri podudara sa sustavom koji se prema EPC-u primjenjuje u državama ugovornicama EPC-a. Međutim, on se ne temelji na neposrednoj primjeni EPC-a, već samo na hrvatskom nacionalnom pravu oblikovanom prema EPC-u. Prema tome, u Hrvatskoj se sustav proširenja primjenjuje u skladu s nacionalnim pravilima o proširenju. Vidi Dio F, Poglavlje II., točku 1.

(ii) Pristojba za proširenje – Pristojba za proširenje (tijekom 2007. godine iznosila je 102 eura) neposredno se plaća EPO-u – članak 101. ZOP-a.

Rok za plaćanje pristojbe za proširenje:

za europske prijave podnesene neposredno: 6 mjeseci od datuma na koji je podatak o izvješću o europskom pretraživanju objavljen u «Europskom patentnom glasniku»; u dodatnom roku od 2 mjeseca, pod uvjetom da se plati u iznosu uvećanom za 50%.

za europske prijave podnesene prema PCT-u: 31 mjesec od datuma prvenstva.

(iii) Povlačenje zahtjeva za proširenje – Zahtjev za proširenje smatra se povučenim ako nije plaćena pristojba za proširenje ili ako je prijava povučena, odbijena ili ako se smatra povučenom – članak 100. stavak 3. ZOP-a.

Ispiši stranicu