e-Prijava industrijskog vlasništva

Zaštita prava industrijskog vlasništva ostvaruje se prema teritorijalnom načelu, odnosno zaštita vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je to pravo priznato. Zaštita na teritoriju Republike Hrvatske ostvaruje se podnošenjem odgovarajuće prijave Zavodu, a zaštita na teritoriju drugih zemalja može se ostvariti na jedan od sljedećih načina: podnošenjem zasebne prijave nadležnom uredu svake zemlje na čijem teritoriju se traži zaštita, podnošenjem prijave za zaštitu putem regionalnog sustava zaštite (npr. sustav žiga Europske unije, europski patent) ili podnošenjem prijave putem međunarodnog sustava zaštite (npr. Madridski sustav za međunarodnu registraciju žigova, Ugovor o suradnji na području patenata – tzv. PCT).

Prijavu za zaštitu industrijskog vlasništva moguće je podnijeti i elektroničkim putem (online) koristeći odgovarajuće internetske aplikacije i platforme, što osim učinkovitog  postupka prijave ujedno omogućava i smanjenje troškova postupka.
 

E-prijava patenata, uporabnog modela i zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 

E-prijava žiga 

E-prijava industrijskog dizajna 

 

Ispiši stranicu