20 | 07 | 2020

Obavijest korisnicima o dostupnosti WIPO aplikacije „Madrid Application Assistant (MAA)“

Ilustracija : Globus okružen narančastim prstenovima i prijenosno računalo


Obavještavamo podnositelje prijava za međunarodnu registraciju žigova o novoj WIPO aplikaciji „Madrid Application Assistant (MAA)“ koja olakšava ispunjavanje obrasca MM2 i podnošenje prijave WIPO-u. 

MAA aplikacija omogućava generiranje prijave za međunarodnu registraciju na tom obrascu sa svim potrebnim podacima iz registra žigova Zavoda o nacionalnoj prijavi/registraciji na kojoj se temelji prijava, uz mogućnost provjere urednosti popisa proizvoda i usluga. 

Aplikacija omogućava i dostavu izjave (ukoliko je primjenjiva) o korištenju žiga za US (obrazac MM18) bez obveze vlastoručnog potpisa. Tako ispunjeni obrazac MM2 ili dodatno i obrazac MM18 može se ispisati ili spremiti u PDF formatu i dostaviti Zavodu radi prosljeđivanja WIPO-u u svrhu međunarodne registracije žiga.

Aplikacija je dostupna na mrežnim stranicama WIPO-a https://www.wipo.int/madrid/maa-landing/.

Uvjet korištenja aplikacije MMA je otvoren račun pri WIPO-u, koji korisnik/prijavitelj samostalno kreira na WIPO-ovoj stranici: https://ipportal.wipo.int/ klikom na poveznicu Create WIPO Account.

 

Ispiši stranicu