30 | 03 | 2018

Početak primjene Uredbe (EU) 2017/1128 o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu od 1. travnja 2018.

Ilustracija: Freeimages.com/Svilen Milev

U Službenom listu Europske unije L 168 od 30.6.2017, objavljena je Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu. 

Ovom Uredbom propisuje se obveza za pružatelje usluga internetskog sadržaja da korisnicima koji su se pretplatili na usluge internetskog sadržaja u državi članici EU-a u kojoj trajno žive omoguće pristup i korištenje tim uslugama i za vrijeme njihove privremene prisutnosti u drugoj državi članici EU-a. Ovime se omogućuje korisnicima koji su se pretplatili na usluge internetskog sadržaja poput primjerice glazbe, igara, filmova, zabavnih programa ili sportskih sadržaja u državi članici boravišta da pristupe tim uslugama i kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici EU-a radi odmora, poslovnog puta, putovanja i sl. Time se uvodi pravna fikcija da se pristup internetskom sadržaju, neovisno o lokaciji korisnika, događa u državi u kojoj je korisnik ugovorio korištenje usluge, a ne u državi u kojoj se korisnik stvarno privremeno nalazi. 

Ova Uredba obvezuje sve pružatelje usluga internetskog sadržaja u odnosu na usluge koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje, dok se za usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja Uredba primjenjuje samo ako pružatelj usluga internetskog sadržaja odluči omogućiti korisnicma pristup i korištenje tim uslugama za vrijeme njihove privremene prisutnosti u drugoj državi članici EU-a. 

S ciljem sprječavanja zlouporaba, pružatelj usluga internetskog sadržaja bit će obvezan prilikom sklapanja ili produženja ugovora o pružanju usluga internetskog sadržaja izvršiti provjeru države članice boravišta pretplatnika, s najviše dva sredstva provjere koja su navedena u Uredbi, uz poštivanje propisa EU-a iz područja zaštite osobnih podataka. 

Temeljem Ispravka Uredbe ova Uredba primjenjuje se od 1. travnja 2018. godine, s time da se primjenjuje i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene.

 

Ispiši stranicu