1. Dokumenti koji su potrebni za prijavu

Sadržaj prijave patenta naveden je u članku 20. ZOP-a

Dokumenti (u jednom primjerku) koji su potrebni za prijavu patenta jesu – članak 20. stavak 1. ZOP-a .:

  • zahtjev za priznanje patenta (obrazac P-1),
  • opis izuma,
  • patentni zahtjev(i) u kojem (kojima) se navodi opseg zahtijevane zaštite,
  • crteži, ako ih ima,
  • sažetak.

Uz prijavu koja se podnosi mogu se priložiti sljedeći dokumenti:

  • dokument(i) o prvenstvu,
  • prijevod dokumenta (dokumenata) o prvenstvu,
  • punomoć za zastupanje izdana patentnom zastupniku,
  • rezultati ispitivanja provedenog u inozemstvu,
  • popis(i) odsječaka.

Uvjeti kojima se mora udovoljiti prilikom podnošenja prijave patenta u Republici Hrvatskoj navedeni su u Pravilniku o patentu, Tim se Pravilnikom propisuju sadržaj kao i način sastavljanja i podnošenja prijave patenta te prilozi uz prijavu.

U Pravilniku o patentu detaljno se navode pojedinosti o:

Ispiši stranicu