6.1. Biološki materijal

Prijave koje se odnose na biološki materijal podložne su posebnim odredbama iz članka 20. stavaka 5. i 6. ZOP-a. i članaka od 12. do 15. POP-a. U skladu s člankom 5. stavkom 3. ZOP-a . izraz «biološki materijal» znači svaki materijal koji sadržava genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sustavu.

Ako izum uključuje upotrebu biološkog materijala ili se odnosi na biološki materijal koji nije dostupan javnosti i koji se u prijavi patenta podnesenoj u Republici Hrvatskoj ne može opisati na način koji bi stručnoj osobi u određenom području omogućio njegovo izvođenje, smatrat će se da opis izuma udovoljava uvjetima iz članka 20. stavka 4. ZOP-a. samo onda ako je udovoljeno uvjetima iz članka 12. stavka 1. POP-a i članka 13. stavka 1. POP-a koji se odnose na pohranu živog biološkog materijala.

Ispiši stranicu