4.2. Relativni izrazi; nejasni izrazi

Poželjno je da se u patentnom zahtjevu ne upotrebljavaju relativni izrazi kao što su «tanak», «širok» ili «jak». Ako se takav izraz pojavljuje u patentnom zahtjevu, potrebno ga je ili definirati ili izostaviti. Međutim, prigovor nije potreban ako relativan izraz ima precizno i dobro poznato značenje u odnosnom području, npr. «visokofrekvencijsko pojačalo». Ako izraz nema dobro poznato značenje, trebao bi biti, ako je moguće, zamijenjen preciznijom riječi koja je upotrijebljena na nekom drugom mjestu u izvornom razotkrivanju izuma. Kada u opisu izuma ne postoji temelj za jasnu definiciju izraza i ako izraz nije bitan za izum, uobičajeno je zadržati ga u patentnom zahtjevu. Njegovo bi izostavljanje općenito vodilo proširenju predmeta za koji se zahtijeva zaštita u prijavi kako je podnesena – članak 33. ZOP-a. Međutim, u patentnom zahtjevu ne može se dopustiti nejasan izraz, ako je taj izraz bitan za izum. Isto tako, podnositelj prijave ne može upotrijebiti nejasan izraz kako bi svoj izum učinio različitim od prethodnog stanja tehnike. 

(i) «Oko», «približno» – Kada god je upotrijebljena riječ «oko» ili sličan izraz kao što je «približno», potrebno mu je posvetiti posebnu pozornost. Takva se riječ može odnositi, na primjer, na određenu vrijednost (npr. «oko 200°C) ili na interval (npr. «od oko x do oko y). U svakom takvu slučaju ispitivač bi morao procijeniti je li značenje dostatno jasno u sklopu teksta prijave kao cjeline. Međutim, takva bi se riječ mogla dopustiti samo onda ako njezina prisutnost ne sprečava da se izum, s obzirom na novost i inventivnu razinu, jasno razlikuje od prethodnog stanja tehnike.

(ii) Žigovi – upotreba žigova i sličnih izraza u patentnim zahtjevima nije dopuštena, budući da se ne može jamčiti da se proizvod ili karakteristika koja se navodi pod tim nazivom neće izmijeniti tijekom trajanja patenta. U iznimnim slučajevima takvi se izrazi mogu dopustiti, ako njihovu upotrebu nije moguće izbjeći i ako su općenito poznati po svojem preciznom značenju.

(iii) Neobvezne karakteristike – Izrazi kao što su «po mogućnosti», «na primjer», «kao što je» ili «detaljnije» moraju se pažljivo promotriti i provjeriti kako ne bi unosili nejasnoću. Izrazi takve vrste nemaju nikakav ograničavajući učinak na opseg patentnih zahtjeva. Drugim riječima, karakteristika koja slijedi iza takva izraza smatra se potpuno neobveznom.

Ispiši stranicu