4.3. Parametri

Kada se izum odnosi na kemijski spoj, taj spoj u patentnom zahtjevu može biti karakteriziran na razne načine, naime njegovom kemijskom formulom, kao proizvod nekog postupka ili, u iznimnim slučajevima, njegovim parametrima. Karakteriziranje kemijskog spoja samo njegovim parametrima, ne bi se, kao opće pravilo, smjelo dopustiti. Međutim, takvo karakteriziranje moglo bi se dopustiti u onim slučajevima u kojima izum nije moguće odgovarajuće definirati na bilo koji drugi način. To bi se moglo dogoditi u slučaju makromolekularnih lanaca. Ali u takvim slučajevima za karakteriziranje spoja trebali bi se upotrijebiti samo parametri koji su uobičajeni u tom području. Ispitivač bi morao biti svjestan mogućnosti da podnositelji prijava pokušavaju upotrijebiti neuobičajene parametre kako bi prikrili nedostatak novosti.
Ispiši stranicu