4.4. Pozivanje na opis/crteže; pozivne oznake

Vidi članak 6. stavak 7. POP-a. Patentni zahtjevi ne smiju se u pogledu tehničkih karakteristika izuma pozivati na opis i crteže. Osobito se ne smiju pozivati navodom «kao što je to opisano u dijelu … opisa» ili «kao što je prikazano na slici 2 crteža».

Primjer dopuštene iznimke bio bi primjer u kojem izum uključuje neki poseban oblik, prikazan crtežima, koji nije moguće lako definirati bilo riječima bilo jednostavnom matematičkom formulom. Drugi poseban slučaj jest slučaj u kojem se izum odnosi na kemijske proizvode čije je neke od karakteristika moguće definirati samo grafovima ili dijagramima.

Pozivne oznake– Vidi članak 6. stavak 8. POP-a. Ako postoje crteži i ako bi tehničke karakteristike navedene u patentnim zahtjevima postale razumljivije povezivanjem tih karakteristika s odgovarajućim karakteristikama u crtežima (npr. kada je prikazan cijeli stroj), tada bi se takvo povezivanje trebalo obaviti stavljanjem odgovarajućih pozivnih oznaka u zagradama iza karakteristika navedenih u patentnim zahtjevima. To bi se trebalo učiniti u oba dijela patentnih zahtjeva koji imaju poželjan dvodijelan oblik. Međutim, te se pozivne oznake ne smiju tumačiti tako da ograničavaju opseg patentnih zahtjeva, već samo kao pomoć za lakše razumijevanje određenog predmeta za koji se zahtijeva zaštita.

Ispiši stranicu