4.9. «Uređaj/ Metoda za …»

Ako patentni zahtjev počinje riječima: «Uređaj za izvođenje postupka …» to se mora tumačiti tako kao da znači samo uređaj «prikladan za» izvođenje određenog postupka. Neki uređaj koji bi inače imao sve karakteristike navedene u patentnim zahtjevima, a koji ne bi bio prikladan za navedenu namjenu ili koji bi se morao preinačiti kako bi mogao biti upotrijebljen na takav način, ne bi se trebao smatrati obuhvaćenim takvim patentnim zahtjevom.

Na sličan način razmatra se i patentni zahtjev koji se odnosi na proizvod namijenjen određenoj upotrebi. 

Primjer:

Ako se patentni zahtjev odnosi na «kalup za lijevani čelik» to znači da u pogledu takva kalupa postoje određena ograničenja. Prema tome, takav se patentni zahtjev ne bi odnosio na plastičnu posudu za oblikovanje kockica leda čije je talište mnogo niže od tališta čelika.

Primjer:

Ako se patentni zahtjev odnosi na «kuku za dizalicu» to znači, npr., da kuka ima određene dimenzije i određenu čvrstoću. Prema tome, takav se patentni zahtjev nikad ne bi mogao odnositi na udicu, ali kuka koja ima potrebne dimenzije i potrebnu čvrstoću kao i sve druge karakteristike navedene u takvom patentnom zahtjevu oduzela bi novost tom zahtjevu, bez obzira na to je li u njemu navedeno da je to kuka za dizalicu ili da to nije.

Slično tomu, patentni zahtjev koji se odnosi na tvar ili na sastav za određenu upotrebu, trebao bi se tumačiti kao da znači, zapravo, tvar «prikladnu za» navedenu upotrebu ili sastav «prikladan za» navedenu upotrebu. Neki poznat proizvod koji je sam po sebi isti kao i tvar definirana u patentnom zahtjevu ili kao i sastav definiran u patentnom zahtjevu, ali koji su u obliku koji nije prikladan za navedenu upotrebu, ne bi oduzeo novost tom patentnom zahtjevu.

Opća načela takva tumačenja ne primjenjuju se na patentni zahtjev koji se odnosi na poznatu tvar ili na poznati sastav za upotrebu u kirurškoj metodi, metodi liječenja ili u dijagnostičkoj metodi. Više o tomu vidi u Dijelu B, Poglavlju I. točki 3.8.

Ispiši stranicu