5. Sažetost, broj patentnih zahtjeva

Uvjet da patentni zahtjevi moraju biti sažeti odnosi se na patentne zahtjeve u cjelini kao i na pojedinačne patentne zahtjeve. Broj patentnih zahtjeva mora se razmatrati u odnosu na prirodu izuma koji podnositelj prijave nastoji zaštititi. Neopravdano ponavljanje izričaja u patentnim zahtjevima trebalo bi se izbjeći upotrebom zavisnog oblika patentnih zahtjeva. Više o nezavisnim patentnim zahtjevima iste kategorije vidi u Dijelu A Poglavlju II. točki 3.

Dok ispitivač ne bi trebao prigovoriti razumnom broju zavisnih patentnih zahtjeva koji upućuju na određene poželjne karakteristike izuma, trebao bi prigovoriti velikom broju beznačajnih patentnih zahtjeva.

Upotreba velikog broja nezavisnih patentnih zahtjeva i neopravdano ponavljanje izričaja morali bi se izbjegavati. Iako ispitivač ne bi trebao prihvatiti nepotrebno velik broj nezavisnih patentnih zahtjeva, ne bi trebao zauzeti previše akademski ili strog stav.

Neke prijave često sadržavaju prevelik broj patentnih zahtjeva čiji se sadržaj preklapa, tako da nije udovoljeno uvjetima koji se odnose na sažetost i jasnoću patentnih zahtjeva. U takvim bi slučajevima ispitivač trebao zahtijevati da se patentni zahtjevi iznova napišu, tako da u svakoj kategoriji bude najmanji mogući broj potrebnih nezavisnih patentnih zahtjeva. U slučajevima u kojima upotreba mnogo nezavisnih patentnih zahtjeva onemogućava dostatno ispitivanje, npr., kada različiti prikazi izuma u patentnim zahtjevima otežavaju određivanje predmeta za koji se zahtijeva zaštita, prvo priopćenje ispitivača moglo bi se ograničiti na prigovor kojim on traži da se prije daljnjeg ispitivanja, patentni zahtjevi iznova napišu. Također bi bilo prikladno obaviti ispitivanje samo prvog nezavisnog patentnog zahtjeva i njegovih zavisnih patentnih zahtjeva.

Ispiši stranicu