3.1. Sadržaj koji je protivan javnom poretku ili moralu

Svaki izum čije bi komercijalno iskorištavanje bili protivno javnom poretku ili moralu izričito je izuzet od patentibilnosti prema članku 7. stavku 1. ZOP-a. Svrha toga da se uskrati zaštita za izume koji bi vjerojatno mogli izazvati nerede ili općenito druga nasilna ponašanja.    

Očigledan su primjer protupješačke mine

Na tu će se odredbu najvjerojatnije biti potrebno pozivati samo u rijetkim i ekstremnim slučajevima. Trebalo bi razmotriti je li moguće da bi široka javnost takav izum smatrala tako odvratnim da bi bilo nezamislivo zaštititi ga patentom. Ako je jasno da je u pitanju takav slučaj, trebalo bi postaviti prigovor prema članku 7. stavku 1. ZOP-a, inače ne.

Primjer: postupak za obijanje zaključanih sefova mogao bi na prvi pogled izgledati protivnim javnom poretku, budući da ga može primjenjivati provalnik. Međutim, u izvanrednim situacijama, takav postupak može primijeniti i bravar. U takvu slučaju, prigovor prema članku 7. stavku 1. ZOP-a ne postavlja se.

Primjer: ako izum za koji se zahtijeva zaštita definira stroj za kopiranje čije karakteristike omogućavaju veću preciznost reprodukcije i ako bi neka izvedba toga uređaja mogla imati dodatne karakteristike (za koje se ne zahtijeva zaštita, a koje su vidljive stručnjaku u određenom području) čija bi jedina namjena bila omogućavanje reprodukcije sigurnosnih traka na novčanicama koje su iznenađujuće slične trakama na pravim novčanicama, uređaj za koji se zahtijeva zaštita obuhvaćao bi i izvedbu takva uređaja za proizvodnju krivotvorenog novca i mogao bi se smatrati obuhvaćenim člankom 7. stavkom 1. ZOP-a. Međutim, stroj za kopiranje za koji se zahtijeva zaštita nema razloga smatrati izuzetim od patentibilnosti, budući da bi se njegova poboljšana svojstva mogla upotrijebiti za mnoge prihvatljive namjene.

Međutim, ako prijava sadržava izraze ili crteže koji se upotrebljavaju protivno javnom poretku ili moralu, trebalo bi se zahtijevati njihovo brisanje u smislu članka 10. stavka 1. točke 1. POP-a. Isto tako Zavod može takve izraze ili crteže izostaviti iz svojih publikacija, navodeći mjesto i broj izostavljenih riječi ili crteža; članak 10. stavak 2. POP-a.

Ispiši stranicu