3. Izuzeci od patentibilnosti

3.1. Sadržaj koji je protivan javnom poretku ili moralu

3.2. Zabranjeni sadržaj

3.3. Biotehnološki izumi

3.4. Životinjske pasmine i sorte bilja

3.5. Postupci za dobivanje biljaka ili životinja

3.6. Mikrobiološki postupci

3.7. Kirurške metode, metode liječenja i dijagnostičke metode

3.8. Proizvodi za upotrebu u kirurškoj metodi, metodi liječenja ili dijagnostičkoj metodi

3.9. Druga medicinska indikacija

3.10. Ograničenja izuzetaka prema članku 6. točki 3. ZOP-a

Ispiši stranicu