3.5. Postupci za dobivanje biljaka ili životinja

Postupak za dobivanje biljaka ili životinja bitno je biološki, ako se u cijelosti sastoji od prirodnih postupaka kao što su križanje ili selekcija (članak 5. stavak 5. ZOP-a)

Primjer: metoda križanja; križanje ili selektivni uzgoj recimo, konji koji se selektiraju za uzgoj i sparivanje životinja koje imaju određene karakteristike bio bi bitno biološki postupak i, prema tome, nepatentibilan prema članku 6. točki 1. ZOP-a

S druge strane, postupak za obradu biljke ili životinje u svrhu poboljšanja njihovih svojstava ili u svrhu postizanja ili pospješivanja ili suzbijanja njihova rasta, ne bi bio bitno biološki, budući da je, iako je uključen biološki postupak, bit izuma tehničke naravi.

Primjer: metoda obrezivanja drveća ili obrada tla tehničkim sredstvima u svrhu suzbijanja ili pospješivanja rasta biljaka ne bi bili izuzeti od patentibilnosti.

Ispiši stranicu