3.10. Ograničenja izuzetaka prema članku 6. točki 3. ZOP-a

Trebalo bi se napomenuti da su izuzeci prema članku 6. točki 3. ZOP-a. (vidi točku 3.7.) ograničeni na dijagnostičke ili kirurške postupke ili postupke liječenja koji se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu. Iz toga slijedi da su druge metode obrade živih ljudskih bića ili životinja ili druge metode mjerenja ili snimanja karakteristika ljudskog ili životinjskog tijela patentibilne, pod uvjetom (što bi svakako bio slučaj) da su takve metode tehničkog i ne bitno biološkog karaktera.

Primjer: obrada ovce u svrhu pospješivanja rasta, poboljšanja kvalitete njezina mesa ili povećanja prinosa vune.

Primjer: prijava koja sadržava patentne zahtjeve koji se odnose samo na kozmetički tretman ljudskog bića primjenom kemijskog proizvoda smatra se patentibilnom. Međutim, kozmetički tretman koji uključuje kirurški zahvat ili liječenje ne bi bio patentibilan.

Osim toga, postupak obrade ili dijagnostička metoda moraju doista biti izvedeni na živom ljudskom ili životinjskom tijelu, da bi bili izuzeti od patentibilnosti. Prema tome, postupak obrade ili dijagnostička metoda koji se izvode na mrtvom ljudskom ili životinjskom tijelu ne bi bili izuzeti od patentibilnosti prema članku 6. točki 3. ZOP-a. Postupak obrade tkiva ili tekućina nakon što su ta tkiva ili te tekućine izvađeni iz ljudskog ili životinjskog tijela ili dijagnostičke metode koje se primjenjuju na njima nisu izuzeti od patentibilnosti ako se ta tkiva ili te tekućine ne vraćaju u isto tijelo. Prema tome, obrada krvi u svrhu njezine pohrane u banku krvi ili dijagnostičko ispitivanje (pretraga) uzoraka krvi nisu izuzeti od patentibilnosti, dok bi obrada krvi dijalizom, pri čemu se krv vraća u isto tijelo, bila izuzeta od patentibilnosti.

Prema članku 6. točki 3. ZOP-a nije dopušteno štititi metodu koja obuhvaća barem jednu fazu koja definira obradu ljudskog ili životinjskog tijela kirurškim sredstvima ili postupkom liječenja ili dijagnostičkom metodom.

Trebalo bi napomenuti da «kirurški zahvat» ne mora biti obavljen u svrhu liječenja da bi bio izuzet od patentibilnosti prema članku 6. točki 3. ZOP-a; kirurški zahvat u kozmetičke svrhe također je izuzet od patentibilnosti. «Terapija» znači liječenje bolesti ili disfunkcija tijela, a obuhvaća i profilaktičko liječenje, npr. cijepljenje protiv određene bolesti.

Ispiši stranicu