3.8. Proizvodi za upotrebu u kirurškoj metodi, metodi liječenja ili dijagnostičkoj metodi

Prema članku 6. stavku 3. ZOP-a., proizvodi, osobito tvari ili smjese, koji se upotrebljavaju u kirurškim ili dijagnostičkim metodama ili metodama liječenja, nisu izuzeti od patentibilnosti.

Prema tome, patenti se mogu dobiti za nove proizvode, osobito tvari ili smjese, koji se upotrebljavaju u takvim metodama liječenja ili takvim dijagnostičkim metodama. Prema članku 8. stavku 4. ZOP-a, kada su tvari ili smjese poznati, mogu se zaštititi patentom za upotrebu u tim metodama samo onda ako poznata tvar ili poznata smjesa prethodno nisu razotkriveni za upotrebu u dijagnostičkim ili kirurškim metodama ili metodama liječenja koje se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu («prva medicinska upotreba»).

Primjer: kemijski spoj, poznat u prethodnom stanju tehnike kao fungicid za biljke, može se naknadno zaštititi patentom kao proizvod koji se kao takav upotrebljava u liječenju dijabetesa.

Takav patentni zahtjev koji se odnosi na poznatu tvar ili na poznatu smjesu koja se prvi puta upotrebljava u kirurškoj metodi, metodi liječenja i/ili dijagnostičkoj metodi trebao bi glasiti: «Tvar ili smjesa X» iza čega bi trebao slijediti navod upotrebe, na primjer, «… koja se upotrebljava kao lijek», «… kao antibakterijsko sredstvo» ili «… za liječenje bolesti Y».

Članak 8. stavak 4. ZOP-a predviđa iznimku od općeg načela koje glasi da se patentom mogu štititi samo novi proizvodi. Međutim, to ne znači da patentni zahtjevi koji se odnose na prvu i svaku sljedeću medicinsku upotrebu proizvoda ne moraju udovoljavati svim ostalim uvjetima koji se odnose na patentibilnost, osobito onom koji se odnosi na inventivnu razinu.

Ispiši stranicu