3.9. Druga medicinska indikacija

(a) Kada je poznato da se tvar ili smjesa već upotrjebljava u «prvoj medicinskoj upotrebi» (vidi točku 3.8.), takva tvar ili takva smjesa ipak mogu biti patentibilni prema članku 8. stavku 4. ZOP-a ako se upotrebljavaju u drugoj ili svakoj sljedećoj upotrebi prema članku 6. stavku 3. ZOP-a, pod uvjetom da njihova upotreba u navedenom postupku nije sadržana u stanju tehnike.

(b) Isto tako, patentni zahtjev koji glasi «Upotreba tvari ili smjesa X za proizvodnju lijeka za primjenu u svrhu liječenja Z» dopušten je i za prvu i za «sljedeću» (drugu ili daljnju) takvu primjenu (patentni zahtjev «švicarskog tipa»), ako je takva primjena nova i inventivna.

Primjer: ako je određeni kemijski spoj poznat iz prethodnog stanja tehnike za liječenje dijabetesa, patentni zahtjev koji se odnosi na isti spoj koji se upotrebljava u proizvodnji lijeka za liječenje migrene također je patentibilan, ako je takva daljnja (sljedeća) upotreba inventivna u odnosu na izvorno razotkrivenu upotrebu.

U slučajevima u kojim podnositelj prijave istodobno razotkriva više od jedne «sljedeće» upotrebe u svrhu liječenja patentni zahtjevi gore navedenog tipa koji se odnose na takve različite upotrebe mogu biti sadržani u jednoj prijavi, ali samo onda ako se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao (članak 18. stavak 2. ZOP-a).

Što se tiče zaštite patentom upotrebe ili metode gore navedenog tipa, trebalo bi se napomenuti da samo farmaceutski učinak nužno ne znači da je u pitanju primjena u svrhu liječenja.

Na primjer, selektivna prisutnost neke tvari u određenom receptoru ne može se kao takva smatrati primjenom u svrhu liječenja. U stvari, otkriće da se određena tvar selektivno veže na neki receptor, čak i ako takvo otkriće predstavlja važnu znanstvenu spoznaju, ono se ipak mora primijeniti u obliku definiranog, stvarnog liječenja patološkog stanja kako bi dalo svoj doprinos stanju tehnike i smatralo se izumom koji udovoljava uvjetima zaštite patentom.

Druga i svaka sljedeća medicinska upotreba poznatog spoja

Premda spoj ili farmaceutsi sastav već imaju poznatu upotrebu „prva medicinska upotreba“, još uvijek mogu biti patentibilni prema članku 8. stavak (5) ZOP-a za bilo koju sljedeću upotrebu u postupcima prema članku 6.stavak(3) ZOP-a, pod uvjetom da njihova primjena u navedenim postupcima nije sadržana u stanju tehnike.

Članak 8 stavak (5) ZOP-a omogućava izuzeće od općeg načela da“ patentni zahtjev za proizvod“ može biti dopušten samo za novi proizvod. Međutim, to ne znači da “ patentni zahtjev za proizvod za prvu i svaku sljedeću upotrebu ne mora ispunjavati uvjete patentibilnosti, posebno uvjet za inventivnu razinu.

Patentni zahtjev oblika „ Upotreba spoja ili farmaceutskog sastava X za tretman (liječenje) bolesti Y….“ smatrat će se metodom liječenja i bit će isključena iz patentibilnosti prema članku 6. stavcima.(1) i ( 2) ZOP-a . Patentni zahtjev oblika „ Spoj X za upotrebu kao lijek „ se prihvaća čak ako je X poznati spoj, ali njegova upotreba u medicini nije poznata. Štoviše, prihvatljiv patentni zahtjev je oblika „ Spoj X za upotrebu u liječenju bolesti Y“ i uključuje inventivnost prema bilo kojem razotkrivanju upotrebe X iz stanja tehnike kao lijeka.

Liječenje bolesti sa spojem ili farmaceutskim pripravkom koje je već poznato, pri čemu je jedina razlika od poznatog liječenja u režimu doziranja, je specifična daljnja upotreba prema članku 8 stavak (5) ZOP-a.

Predmet zaštite je nov samo preko nove upotrebe lijeka i ne može se više štititi Švicarskom formom zahtjeva.

Švicarski tip zahtjeva je upotreba, a navedeni oblici patentnih zahtjev iznad, su patentni zahtjevi za proizvod i daju drukčiju zaštitu - predmet zaštite je različit.

Ispiši stranicu