3.4. Životinjske pasmine i sorte bilja

U popisu izuzetaka od patentibilnosti navedeno je i «životinjske i biljne vrste i bitno biološki postupci za dobivanje biljaka ili životinja» - članak 6. točka 1. ZOP-a.

Izraz «sorta bilja» može se definirati kao skupina biljaka unutar najniže botaničke sistematske jedinice, koja se, bez obzira na to je li u potpunosti udovoljeno uvjetima za priznavanje prava na sortu bilja, može:

  • (a) definirati izražajnošću karakteristika određenog genotipa ili kombinacije genotipova
  • (b) razlikovati od bilo koje druge skupine biljaka izražajnošću barem jedne od navedenih karakteristika i
  • (c) smatrati cjelinom, s obzirom na to da ostaje promijenjena nakon umnažanja (Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja, NN 62/00, 131/97, članak 2. stavak 1.

Patent se ne priznaje, ako se predmet za koji se zahtijeva zaštita odnosi na određenu sortu bilja ili određene sorte bilja (članak 6. točka 1. ZOP-a). Međutim, ako se izum odnosi na biljke ili životinje i ako tehnička izvedivost izuma nije ograničena na određenu sortu bilja ili određenu životinjsku pasminu, izum je patentibilan (članak 5. stavak 4. ZOP-a). 

Kada se ispituje postupak za dobivanje sorte bilja, članak 58. stavak 3. točka 3. ZOP-a ne uzima se u obzir. Prema tome, patentni zahtjev koji se odnosi na dobivanje sorte bilja (ili sorta bilja) nije a priori izuzet od patentibilnosti samo zbog toga što je dobiveni proizvod sorta bilja.

Ispiši stranicu