3.3. Biotehnološki izumi

U području biotehnoloških izuma u članku 7. stavku 2. ZOP-a. navodi se popis izuzetaka od patentibilnosti. Popis je ogledan i nije potpun i treba ga gledati kao konkretan oblik pojma javni poredak i moral u ovom tehničkom području.

Prema članku 7. stavku 2. ZOP-a, patenti u Republici Hrvatskoj ne priznaju se za biotehnološke izume koji se odnose na :

(i) postupke kloniranja ljudskih bića;

U smislu ovog izuzetka, postupak kloniranja ljudskih bića može se definirati kao bilo koji postupak, uključujući postupke podjele zametka, namijenjene stvaranju ljudskog bića koje ima istu genetičku informaciju kao i drugo živo ili preminulo ljudsko biće (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 41.)

(ii) postupke za modificiranje genetičkog identiteta zametne loze ljudskih bića;

(iii) upotrebu ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne svrhe;

Izuzeci koji se odnose na upotrebu ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne svrhe ne odnose se na izume u terapijske ili dijagnostičke svrhe koji se primjenjuju na ljudski embrio i koriste mu (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 42.).

(iv) postupke za modificiranje genetičkog identiteta životinja koji bi vjerojatno uzrokovali njihovu patnju bez ikakve bitne medicinske koristi za čovjeka ili životinju, kao i životinje koje su rezultat takvih postupaka.

Gore navedena bitna medicinska korist obuhvaća bilo koju korist u smislu istraživanja, prevencije, dijagnoze ili terapije (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe 45.).

Osim toga, ljudsko tijelo u raznim stupnjevima njegova oblikovanja i razvoja i jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući odsječak ili djelomičan odsječak gena ne mogu biti predmeti patentibilnih izuma.

Takvi stupnjevi oblikovanja ili razvoja ljudskog tijela uključuju zametne stanice i totipotentne stanice (Direktiva 98/44/EZ, uvodne odredbe od 16. do 38.).

Ispiši stranicu