1. Zahtjev za ispitivanje

Objedinjeno pretraživanje i potpuno ispitivanje prijave patenta podnesene u Republici Hrvatskoj može početi tek nakon što podnositelj prijave podnese «Zahtjev za ispitivanje». Takav zahtjev trebao bi biti podnesen u roku od 6 mjeseci od objave prijave. To je u pravilu više od 24 mjeseca od datuma prvog podnošenja ili od datuma prvenstva.

U članku 36. stavku 1. ZOP-a propisana su 2 različita nacionalna patentna postupka. Podnositelj prijave trebao bi izabrati jedan od tih postupaka.

1) AI-postupak: zahtjev za ispitivanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta ili

2) AK-postupak: zahtjev za ispitivanje patenta bez potpunog ispitivanja prijave patenta («konsenzualni patent»).

Važna napomena:

Prema članku 36, stavku 1. ZOP-a 2004, koji se primjenjuje na prijave podnesene zaključno sa 30. 07. 2007. godine moguće je odabrati i 

3) AR-postupak: zahtjev za ispitivanje patenta na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta koje je provedeno u stranom patentnom uredu.

Ako u roku od 6 mjeseci nije podnesen jedan od tih zahtjeva ili nije plaćena upravna pristojba i naknada troška upravnoga postupka, prijava patenta smatra se povučenom.

Zavod donosi rješenje o obustavi postupka za priznanje patenta – članak 36. stavak 2. ZOP-a

Po zahtjevu za ispitivanje Odjel za pravne poslove obavlja neke poslove formalnog ispitivanja, prije dostave spisa predmeta odjelu patentnih ispitivača. Npr. provjerava jesu li plaćene pristojbe i troškovi postupka u propisanom iznosu i roku.

Ispiši stranicu