2. Opseg pretraživanja

(i) Potpunost pretraživanja – Pretraživanje bi trebalo biti kvalitetno i trebalo bi biti provedeno prema europskim i međunarodnim standardima. Međutim, mora se uzeti u obzir da se u pretraživanju te vrste ne može uvijek postići 100 postotni učinak, zahvaljujući neizbježnim nesavršenostima svakog klasifikacijskog sustava i njegovoj primjeni. To treba biti ekonomski opravdano i trošak se mora zadržati u razumnim granicama. Prema tome, ispitivač bi trebaoorganizirati svoj rad i iskoristiti vrijeme provedeno u pretraživanju tako da mogućnost ne-razotkrivanja najrelevantnijeg postojećeg stanja tehnike, tj. svega što je vezano uz svaki patentni zahtjev, svede na najmanju moguću mjeru. Tako bitan dokument ne bi se trebao ispustiti (ne uzeti u obzir). Što se tiče manje relevantnog prethodnog stanja tehnike koje je često u velikoj mjeri zastupljeno u dokumentima zbirke koja se pretražuje, pretraživanje obavljeno u manjim razmjerima smatra se prihvatljivim.

(ii) Učinkovitost pretraživanja – Učinkovitost svakog pretraživanja ovisi o redu koji vlada u zbirci dokumenata koji se pretražuju ili o redu koji se može primijeniti na takvu zbirku i koji omogućava ispitivaču određivanje dijelova dokumentacije koju želi pregledati.

Osnovne komponente reda u zbirci dokumenata jesu riječi, klasifikacijske jedinice, indeksni kodovi ili bibliografsko povezivanje dokumenata zajednički citiranim dokumentima. Red može biti trajnog karaktera s indeksnim riječima, klasifikacijskim oznakama ili indeksnim kodovima, ili se može uvesti na zahtjev strategijom pretraživanja kojom se promišljenom upotrebom gore navedenih osnovnih komponenata, dolazi do dijelova dokumentacije koja bi mogla sadržavati materijal koji je bitan za izum.

Ispitivač bi zbog ekonomičnosti, a na temelju svojega znanja o području tehnike i dostupnim sustavima za pretraživanje informacija, trebao donijeti odluku o ispuštanju dijelova dokumentacije u kojima je vjerojatnost da će naći bilo koji dokument relevantan za pretraživanje minimalna. Na primjer, dokumenti koji su iz razdoblja kada se područje tehnike koja je u pitanju tek počelo razvijati.

Slično tome, ispitivač bi trebao pregledati samo jednu pripadnicu patentne familije.

(iii) Pretraživanje analognih područja – Pretraživanje se provodi dostupnim alatima za pretraživanje, koji mogu sadržavati materijal koji je bitan za izum. Pretraživanje bi u prvome redu trebalo obuhvaćati sva neposredno relevantna tehnička područja, a nakon toga bi se moglo proširiti na analogna područja. Ispitivač o tome donosi odluku u svakom pojedinom slučaju, uzimajući u obzir ishod pretraživanja u područjima koja je prije toga pretražio.

Pitanje koja se područja u svakom pojedinom području smatraju analognim područjima razmatra se u svijetlu onoga što se čini da je nužna bitna funkcija ili upotreba izuma, a ne samo u svijetlu određenih funkcija izričito navedenih u prijavi.

Odluku da pretraživanje proširi na područja koja nisu spomenuta u prijavi mora donijeti ispitivač, koji se ne bi trebao staviti u ulogu izumitelja i pokušati zamisliti sve moguće vrste prijava tog izuma. Najvažnije načelo pri odlučivanju o proširenju pretraživanja analognih područja trebala bi biti mogućnost postavljanja razumnog prigovora zbog nedostatka inventivne razine na temelju onoga što bi se moglo pronaći pretraživanjem tih područja.

Ispiši stranicu