1. Temelj rješenja o odbijanju

Ako utvrdi da prijava patenta ne udovoljava svim uvjetima za priznanje patenta (prema jednom od mogućih zahtjeva za ispitivanje), ispitivač donosi pisanu odluku na temelju koje Odjel za pravne poslove poziva podnositelja prijave da se u roku od 2 do 4 mjeseca (članak 47. stavak 1. ZOP-a). izjasni o razlozima zbog kojih se patent ne može priznati. Poziva podnositelja prijave da se u pisanom obliku izjasni o navedenim razlozima.

To znači da se konačna odluka o odbijanju mora temeljiti na razlozima ili na dokazima o kojima je podnositelj prijave imao mogućnost očitovati se.

Tom se odredbom osigurava ostvarivanje načela saslušanja stranke predviđeno Zakonom o općem upravnom postupku, jer se prije donošenja rješenja o postavljenom zahtjevu podnositelju prijave mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja.

Podnositelja prijave ne mogu iznenaditi razlozi za donošenje odluke o njegovoj prijavi, budući da je imao mogućnost o njima se očitovati. Ako podnositelj prijave ne postupi u skladu s pozivom na izjašnjenje, ispitivač donosi odluku o odbijanju, na temelju koje Odjel za pravne poslove priprema rješenje o odbijanju – članak 47. stavak 3. ZOP-a.

Prema tome, DZIV ne može izdati rješenje o odbijanju prijave patenta:

(a) ako Zavod prethodno u pisanom obliku nije obavijestio podnositelja prijave o razlozima zbog kojih se zahtijevani patent ne može priznati i

(b) ako podnositelj prijave nije bio pozvan da se u propisanom roku očituje o tim razlozima ili da izmijeni podnesenu prijavu.

U članku 47. stavku 2. ZOP-a nadalje je propisano da se taj rok može produljiti na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave.

Ispiši stranicu