3. Žalbeni postupak – članci od 88. do 94. ZOP-a

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o patentu na sve odluke Zavoda uvodi se mogućnost podnošenja žalbe počevši od 01. lipnja 2008. godine. U članku 88. stavku 1. ZOP-a propisano je: «Protiv odluka Zavoda donesenih u prvom stupnju, stranka čijem zahtjevu u cijelosti ili u dijelu nije udovoljeno ima pravo žalbe u roku od 30 dana od dana dostave odluke.»

Ispiši stranicu