8. Registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbe; Registar svjedodžbi

Prema članku 87. b ZOP-a, Zavod vodi registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti, koji uključuje i zahtjeve za produljenje trajanja svjedodžbi i registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti. Sadržaj i način vođenja tih registara pobliže su utvrđeni člankom 42. POP-a.

Članak 87. b u stavku (3) nadalje propisuje da se odredbe ZOP-a koje se odnose na registar prijava i na registar patenata primjenjuju na odgovarajući način i na registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti i registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti. Dođe li, na primjer, tijekom postupka po zahtjevu za izdavanje svjedodžbe do promjene podnositelja, postupak upisa te promjene u Registar vodit će se primjenom članka 61. a ZOP-a i članaka 36. i 37. POP-a.

Prema članku 42 stavku 1. POP-a Zavod vodi registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi i Registar svjedodžbi koji sadržavaju sve činjenice i sve okolnosti vezane uz svjedodžbe. Registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi osobito, sadržava:

 • broj zahtjeva za izdavanje svjedodžbe,
 • datum podnošenja zahtjeva,
 • naziv proizvoda za kojeg se zahtijeva izdavanje svjedodžbe (kemijsko ili generičko ime),
 • podaci o podnositelju zahtjeva: prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi,
 • podaci o zastupniku: prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi,
 • broj i datum podnošenja prijave temeljnog patenta, te naziv izuma,
 • broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u odobrenju, kako je propisano člankom 8., stavak 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 8., stavak 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br.1610/96,
 • podatak o zatraženom produljenju trajanja svjedodžbe,

te druge podatke, ako je potrebno.

Prema članku 42 stavku 2. POP-a Registar svjedodžbi sadržava:

 • broj svjedodžbe,
 • datum donošenja rješenja o izdavanju svjedodžbe;
 • podaci o nositelju svjedodžbe: prezime, ime i prebivalište, ako je riječ o fizičkoj osobi, ili tvrtka i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi ,
 • vrijeme trajanja svjedodžbe,
 • podatak o produljenju trajanja svjedodžbe,
 • podatke o uplaćenim godišnjim naknadama troškova za održavanje svjedodžbe,
 • podatke o načinu okončanja upravnoga postupka odlukom Zavoda,
 • podatke o prestanku prava zbog neplaćanja godišnje pristojbe i naknade troškova održavanja,
 • podatke o postupku povodom proglašenja ništavom svjedodžbe (datum podnošenja, podnositelj, vrsta i datum odluke),
 • podatke o postupku povodom žalbe (datum podnošenja, podnositelj, vrsta i datum odluke,
 • podatke o prestanku svjedodžbe: pravni temelj i datum prestanka,

te druge podatke ako je potrebno.

U odgovarajući Registar upisat će se i podaci o promjenama koje se mogu odnositi na podnositelja zahtjeva ili nositelja svjedodžbe, zastupnika ili nešto drugo, kao i na prijenos prava, licencije, zalog, ovrhu, stečaj i drugo.

Ispiši stranicu