6.1 Izračun trajanja svjedodžbe

Trajanje svjedodžbe određeno je člankom 13. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 13. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Odobrenja za stavljanje u promet izdana u Švicarskoj (koja su u okviru carinske unije s Lihtenštajnom automatski na snazi u Lihtenštajnu) smatraju se «prvim odobrenjima za stavljanje proizvoda u promet u Zajednici».

(Vidi predmete Europskog suda pravde C-207/03 Novartis i C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Privremeno odobrenje za stavljanje proizvoda u promet uzima se u obzir u svrhu izračuna trajanja svjedodžbe za proizvod za zaštitu bilja, samo onda, ako neposredno iza njega slijedi konačno odobrenje. U takvu slučaju trajanje svjedodžbe računa se od datuma privremenog odobrenja.

Izračunano trajanje u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i člankom 13. Uredbe (EZ) br. 1610/96. može se definirati i objaviti navođenjem datuma stupanja na snagu svjedodžbe i dana njezina isteka. Vidi Dodatak II.

Ispiši stranicu