6. Izdavanje svjedodžbe

Ako se u postupku ispitivanja utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani Uredbama (EZ) br. 469/2009 i br. 1610/96, te uvjeti propisani ZOP-om, odnosno, ako su plaćene upravne pristojbe i naknade troška upravnog postupka za: održavanje svjedodžbe, tiskanje i objavu svjedodžbe, Zavod će donijeti rješenje o izdavanju svjedodžbe. U rješenju je određeno i trajanje svjedodžbe - članak 87.f. stavak 1. ZOP-a.

6.1. Izračun trajanja Svjedodžbe

6.2. Sadržaj Svjedodžbe

Ispiši stranicu