Program tečaja DL-101HR

Tečaj sadrži jedanaest modula, svaki za pojedino područje intelektualnog vlasništva :

 • Modul 1: Uvod u intelektualno vlasništvo
 • Modul 2: Autorsko pravo
 • Modul 3: Srodna prava
 • Modul 4: Žigovi
 • Modul 5: Oznake zemljopisnog podrijetla
 • Modul 6: Industrijski dizajn
 • Modul 7: Patenti
 • Modul 8: Ugovori o sustavima međunarodne registracije kojima upravlja WIPO i PCT - Žigovi, industrijski dizajn i patenti
 • Modul 9: Nepošteno tržišno natjecanje
 • Modul 10: Zaštita novih biljnih sorti
 • Modul 11: Rasprava i sažetak

Na kraju svakog modula nalaze se pitanja za provjeru stečenog znanja. Na kraju tečaja polaže se završni ispit.
Završni ispit sastoji se od više pitanja u obliku višestrukog izbora odgovora. Od trenutka započinjanja ispita na raspolaganju je dva i pol sata (150 minuta) u okviru kojih treba završiti ispit on-line.
Nakon uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva službenu svjedodžbu o položenom tečaju, u elektroničkom obliku.
 

Ispiši stranicu