Programi

Obrazovne aktivnosti Akademije uključuju predavanja, tečajeve, seminare, radionice, studijska putovanja, ljetne škole, stručna savjetovanja i druge oblike prenošenja i širenja znanja o intelektualnom vlasništvu. U provedbi obrazovnih aktivnosti koje organizira Akademija sudjeluju domaći i inozemni stručnjaci, odabrani u skladu s postavljenim ciljevima i svrhom planiranih aktivnosti.

Programi obrazovanja za javnost uključuju programe namijenjene stručnjacima koji se profesionalno bave područjem prava intelektualnog vlasništva, djelatnicima tijela ili institucija nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva, programe namijenjene gospodarstvu, akademskoj i znanstveno-istraživačkoj zajednici, zajednicama inovatora i drugih intelektualnih stvaratelja, te programe namijenjene izobrazbi šire javnosti.

Programi Akademije mogu biti i dijelom akademskih i školskih nastavnih planova i programa, na fakultetima i u školama koje uključuju područje intelektualnog vlasništva u svoje obrazovne programe.

Programi Akademije obuhvaćaju opće i specifične teme za određeno područje intelektualnog vlasništva, uzimajući u obzir međunarodne i nacionalne zakonodavne okvire, socio-ekonomske i kulturne aspekte, te međunarodno okruženje.