Logo Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU 2020

Konferencija „Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova", 19. i 20.02.2020.

Četvrta industrijska revolucija i digitalna ekonomija stavljaju nove izazove pred europske poduzetnike, posebice pred mala i srednja poduzeća, što poziva na novo promišljanje europskog i globalnog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva. U tu svrhu je Državni zavod za intelektualno vlasništvo u ime hrvatskog predsjedanja u suradnji s Europskom komisijom, Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, Europskim patentnim uredom i Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo organizirao konferenciju pod nazivom Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova, koja je održana 19. i 20. veljače 2020. u Zagrebu.

Budući da spada među pokretače inovativnosti i kreativnosti, sustav prava intelektualnog vlasništva treba neprestano prilagođavati tehnološkim i društvenim promjenama kako bi (i dalje) poticao investiranje u izume i istraživanja te tako pridonio jačanju konkurentnosti europske industrije, posebice malih i srednjih poduzeća. Mala i srednja poduzeća (MSP) znatno pridonose gospodarskom rastu i društvenoj stabilnosti Europske unije. Međutim, unatoč tome što su institucije i programi EU-a i država članica uložili puno napora u pružanje podrške MSP-ovima, tek mali dio europskih MSP-ova koristi sustav intelektualnog vlasništva i njegove povlastice. Stoga je namjera konferencije bila otvoriti raspravu s ciljem da se pronađe karika koja nedostaje te da se osmisle odgovarajuće aktivnosti radi učinkovitijeg podizanja svijesti o značaju zaštite intelektualnog vlasništva i osnaživanja MSP-ova za efikasno upravljanje svojim intelektualnim vlasništvom. Pružanje takve podrške malim i srednjim poduzećima čini jedan od ključnih prioriteta hrvatskog predsjedanja u području intelektualnog vlasništva.

Povrh toga, kako bi se osiguralo da sustav intelektualnog vlasništva bude svrsishodan, njegov razvoj treba razmatrati u kontekstu buduće industrijske strategije Europske unije te ostalih povezanih politika. Na ovoj konferenciji preispitali smo koliko su dobro usklađene aktualne i razmotrene europske i globalne inicijative u odnosu na sustav intelektualnog vlasništva s industrijskom strategijom Europske unije, i što je potrebno dalje poduzeti.

Nadalje, konferencija je propitkivala ulogu intelektualnog vlasništva u postizanju zelenije Europe i obrađivanju europskih i globalnih zelenih pitanja.

I konačno, s obzirom na to da se današnja digitalna ekonomija snažno oslanja na podatke, što zahtijeva adekvatan odgovor od strane sustava intelektualnog vlasništva, konferencija je također potaknula rasprave o odnosu između sve veće važnosti podatkovne ekonomije i zaštite intelektualnog vlasništva, razvoja i važnosti autorskopravne infrastrukture te uloge i izazova zaštite poslovnih tajni za poslovanje u digitalnom okruženju. 

PROGRAMSKA KNJIŽICA

 

PRVI DAN, 19.09.2020.

Video

Prezentacije

Konferencija (Galerija fotografija)

 

 

Svečana večera (Galerija fotografija)


 

DRUGI DAN, 20.02.2020.

Video

Prezentacije

Konferencija (Galerija fotografija)

 
 

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE „Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova" (Zagreb, 19. i 20. veljače 2020.)