15 | 04 | 2019

Donesen novi Pravilnik o žigu


Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u Republici Hrvatskoj donesen novi Pravilnik o žigu koji je dana 12. travnja 2019. godine objavljen u „Narodnim novinama“, broj 38/19 i stupa na snagu 20. travnja 2019. godine. 

Novim Pravilnikom o žigu (dalje u tekstu: novi Pravilnik) osigurava se provedba novog Zakona o žigu („Narodne novine“, broj 14/19) i određuju pojedinosti, detaljna pravila i obrasci u svrhu učinkovitog vođenja postupaka registracije i održavanja u vrijednosti prava iz žiga za koje je nadležan Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu: Zavod). 

Valja istaknuti da novi Pravilnik o žigu sadrži detaljna pravila prikaza žiga posljedično ukidanju zakonske obveze grafičkog prikaza znaka koji se želi štititi kao žig. Tehnički preduvjeti prikaza žiga u elektroničkom obliku i dozvoljeni formati dokumenata u e-prijavi žiga kao i obrasci koji se mogu koristiti u navedenim postupcima i upute vezano za njihovo ispunjavanje bit će dostupni na mrežnim stranicama Zavoda danom stupanja na snagu novog Pravilnika, kada prestaje važiti prijašnji Pravilnik o žigu („Narodne novine“, br. 117/07, 66/11, 125/13 i 43/17).

Objavljeni tekst možete vidjeti ovdje.


 

Ispiši stranicu