20 | 02 | 2020

Donesen novi Zakon o patentu

Donesen novi Zakon o patentu


Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u Republici Hrvatskoj donesen novi Zakon o patentu koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 16/2020 dana 12. veljače 2020. godine, a stupa na snagu 20. veljače 2020. godine.

Novim Zakonom o patentu (dalje u tekstu: novi Zakon) unapređuje se kvaliteta i učinkovitost sustava zaštite izuma u Republici Hrvatskoj na nacionalnoj razini u okviru provedbe Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020 i ukupnog unaprjeđenja nacionalnog inovacijskog sustava.

Novim se Zakonom revidiraju postupci zaštite izuma koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu: Zavod) te se stavlja van snage važeći Zakon o patentu („Narodne novine“, br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.).

Postupak priznanja patenta za izum revidira se na način što će podnositelj prijave već u ranoj fazi postupka biti u mogućnosti saznati ispunjava li njegov izum temeljne uvjete patentibilnosti (novost, inventivnost i industrijska primjenjivost) uvođenjem obaveznog pretraživanja stanja tehnike te (neobaveznog) pisanog mišljenja o patentibilnosti prijavljenog izuma već prije objave prijave u službenom glasilu Zavoda.

Time će se izbjeći nesvrsishodno vođenje postupka i nepotrebni troškovi istog u slučaju da se pretraživanjem stanja tehnike utvrdi da prijava ne udovoljava temeljnim uvjetima patentibilnosti, a što će doprinijeti skraćivanju trajanja postupka priznanja.

Također, novim Zakonom uvodi se mogućnost da prethodno pretraživanje stanja tehnike i davanje pisanog mišljenja o patentibilnosti u odnosu na izum koji se želi zaštiti nacionalnim patentom, u suradnji sa Zavodom provedu stručnjaci Europskog patentnog ureda (dalje u tekstu: EPO) pod uvjetima koji će biti objavljeni nakon potpisivanja i stupanja na snagu sporazuma o suradnji između Zavoda i EPO-a.

Sljedeća značajna novost koju donosi novi Zakon odnosi se na cjelovito revidiranje dosadašnjeg instituta konsenzualnog patenta (alternativni način zaštite izuma), koji se ovim Zakonom ukida, a uvodi se uporabni model koji se nazivom i konceptom jasnije razlikuje od patenta. U odnosu na postojeće zakonsko rješenje konsenzualnog patenta, propisano je ograničenje predmeta zaštite uporabnim modelom na način da se, uz općeprihvaćene izuzetke koji se odnose na predmet zaštite patentom, od zaštite isključe izumi koji se odnose na postupke, izumi iz područja biotehnologije, izumi kemijskih ili farmaceutskih tvari te izumi čije bi komercijalno iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu.

Uporabnim modelom bit će moguće zaštititi izum jednostavnijim i kraćim registracijskim postupkom. Naime, postupak priznanja patenta i postupak registracije uporabnog modela novim su Zakonom razdvojeni, te će se postupak registracije uporabnog modela voditi temeljem zasebne prijave koja će se po dovršetku formalnog ispitivanja objaviti kao registrirano pravo.

Novim Zakonom konsolidiraju se višestruke izmjene i dopune važećeg zakona te se unaprjeđuju određeni nedostaci kojih su zamijećeni u provedbi važećeg Zakona.

Ispiši stranicu