04 | 10 | 2019

DZIV objavio izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti na portalu „e-Savjetovanja“

DZIV objavio izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti na portalu „e-Savjetovanja“


Državni zavod za intelektualno vlasništvo dana 30. rujna 2019. godine zatvorio je, a 4. listopada 2019. godine objavio izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“ o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Državnog zavod za intelektualno vlasništvo za 2020. godinu s obrascima prethodne procjene.

Izvješće  s  privitkom.

 

Ispiši stranicu